klicka på bilden

 

 

Människan bär på olika slags minnen genom livet.

Minnen förknippade till olika händelser och skeenden.

Positiva händelser och negativa skeenden.

 

Dessa minnen lagras och bevaras i vår hjärna och utgör en förutsättning för hur vi tolkar och formar våra liv.

Hur vi fungerar i vår samtid och hur vi förutspår framtiden.

 

Dessa minnen lagrar vi under resten av livet i vårt medvetande.

Dessutom kan våra olika minnen överföras till andra media som bär dem vidare efter vår död till kommande generationer.

 

Minnen av tankar som lagras i form av det skrivna ordet.

Minnen av bilder och seende som lagras i form av visuella media – i fotografier, video och på film.

Och minnen av ljud som lagras i form av fonogram och ljudmedia.

 

Det är dessa bevarade ljud som är förutsättningen för projektet ”Ljudminnen”.

Ett projekt som har till uppgift att förmedla privata och kollektiva minnen till ett stort antal människor genom denna virtuella utställning.

En utställning som beskriver människans relation till ljud och hennes förmåga att minnas ljud på samma sätt som bilder och lukter.

 

Till utställningen    w

 

<BGSOUND src="indianer.mp3">