Hem / Radioarkivet  / Bio / Kontakt /

 

Grounding

Afrikansk dans är numera ett välkänt begrepp för de flesta i västvärlden. Det står ofta som ett samlingsnamn för ett oändligt antal danser som är en viktig del av kulturen i alla afrikanska länder. Trots alla olikheter och variationer har forskning visat att vissa grundläggande rörelser är gemensamma för dem alla. Detta gäller också dansens nära förhållande till musik, sång och rytm samt balansen mellan energi och vila.

Bedu Annan


Grounding utgår från dessa grundprinciper och är en träningsform som skapats av Bedu Annan från Ghana. Bedu växte upp i ett land under brittiskt kolonialstyre, med brittiskt skolsystem och administration, samtidigt som den ursprungliga kulturen med sina traditioner var starkt närvarande. Under gymnasietiden upplevde han hur Ghana, som det första landet i Afrika, blev fritt. Det var dessa två världar han senare skulle komma att sammanföra i Grounding.

Som 18-åring kom Bedu till Europa där han studerade i Tyskland, Schweiz och senare i USA. Språk var hans främsta intresse men det var först i Spanien som han började engagera sig i en annan uttrycksform, nämligen dans  "the language of the body". Under några år i Italien kunde han utveckla sina tankar om hur grundprinciperna för dansen i Afrika kunde användas som träningsform då han ansvarade för skådespelarnas uppvärmning på en teater i Rom. Under ett gästspel med teatergruppen i Sverige bestämde sig Bedu för att åter byta land. Nu blev det ett nytt språk och en ny kultur men Afrika var fortsatt utgångspunkt för hans verksamhet. Föreläsningar om afrikansk kultur, anordnande av afrikanska festivaler, ordförande för Black Cultural Center och kurser i afrikanska dansrörelser i Sverige och utomlands, ledde så småningom fram till det som i dag kallas Grounding. Med sin starka utstrålning och sitt smittande skratt var Bedu en mycket uppskattad och ofta anlitad pedagog.  1993 registrerades Grounding som svenskt varumärke. Det innebär att endast godkända Groundingledare har rätt att leda kurser i Grounding.

Bedu Annan, upphovsman till Grounding